Instruktioner Teknik Uthyrning

Instruktioner Teknik Uthyrning

Här hittar du information om hur du använder ljudanläggning och projektor när du hyr Fjällstugan.

Ljudanläggning

Starta anläggning
För att anläggningen ska fungera behöver den startas. Detta görs genom följande steg.

Slå på strömbrytaren som är till höger innanför dörren i teknikrummet (till höger om orgeln). Denna ska ändras från ”O” till ”I”.

Spela ljud från extern mediakälla

Det finns möjlighet att ansluta en iPhone via USB eller en ljudenhet med en 3,5mm anslutning. Styrningen av dessa görs via reglagen till vänster om displayen.