Gåvor till församlingen

Gåvor till församlingen

Regelbundet givande

Som församling är vi helt beroende av medlemmarnas generositet och vilja att ge, för att få verksamheten att fungera. Att dela med sig av det man fått berikar livet och är ett konkret sätt att ge Guds kärlek vidare till andra. Det finns flera möjligheter att ge av dina pengar till församlingen; i kollektboxen under gudstjänsten, genom kollektomaten i foajén, genom swish eller regelbudet genom stående överföring på bank eller autogiro.

Regelbundenhet i offrande är en god vana där stora, såväl som små, gåvor ger stort resultat och tryggar församlingens arbete för att kunna fullfölja sitt uppdrag.

Ett smidigt sätt att offrande är via Swish men det fungerar även med bankgiroöverföring.

Det regelbundna givandet sker bäst via stående överföring via sin bank eller via Autogiro där du ger ditt medgivande till att det varje månad ska dras den summa du önskar från ditt bankkonto till församlingen.

Ladda ner blanketten nedan och fyll i hur mycket du vill ge till Andreasförsamlingen/FjällstuganPå blanketten har du också möjlighet att välja om du vill ge en del till misson i andra ländermission i SverigeEqumenia riks, eller pastors/diakoniutbildningen.

https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2012/06/Anslut-dig-till-kyrkoavgiften.pdf

Mer information på Equmeniakyrkans hemsida: http://equmeniakyrkan.se/kyrkoavgiften/

Vid testamente tänk gärna på Andreasförsamlingen. Vi tar med stor tacksamhet emot testamente och vi är behjälpliga med testamentshandlingar om så önskas.

Andreasförsamlingen Fjällstugans bankgiro/swish:
Bankgiro: 545-1646
Swish: 123 056 91 11

Equmenia Fjällstugan (barn- och ungdomsarbetet)
Bankgiro: 827-6198
Swish: 123 618 59 79

Andreasförssmlingen Fjällstugans minnesfond:
Bankgiro: 389-3559

Andreasförsamlingen Fjällstugans församlingsnummer:
5746