Samtalshjälp

Samtalshjälp

Känner du att du vill ha samtal? Vår pastor erbjuder samtalshjälp till den som önskar. Givetvis under tystnadsplikt.

Ebbe Andréasson, 073-642 57 85