Samtalshjälp

Samtalshjälp

I nuvarande coronatider när många inte kan leva det sociala liv man är van vid,  kan saknaden av gemenskap stundtals bli svår och ensamhet göra sig gällande. 

Därför vill våra pastorer erbjuda samtalshjälp till den som önskar. Givetvis har vi tystnadsplikt.

Ebbe Andréasson, 073-642 57 85
Daniel Sander, 070-453 35 42