Internationella rådet

Internationella rådet

Internationella rådet

Inte bara för oss själva

Internationella rådet i Andreasförsamlingen samordnar och ansvarar för församlingens internationella arbete. Det handlar om evangelisation, bistånd, volontärsskap samt freds- och rättvisefrågor i andra länder. Vi engagerar oss och församlingen i dessa frågor. Det kan ske i församlingens egna projekt eller i samverkansprojekt med Equmeniakyrkan, equmenia, Diakonia eller med andra samverkanspartners.

Rådet träffas regelbundet och vi för minnesanteckningar. Dessa finns att tillgå på Fjällstugans expedition. I rådet deltar även en av församlingens pastorer och en representant från församlingens styrelse. Vi har regelbundna träffar under verksamhetsåret.

Rådet verkar för att församlingen lever upp till devisen ”Inte bara för oss själva”.

Utställning om vårt internationella arbete

Under december har du chans att titta på en utställning i Fjällstugan med bilder  som handlar om det internationella arbete som vi i Andreasförsamlingen är engagerade i. Det är bilder från Moldavien och från andra projekt som Equmeniakyrkan stöder. Vi i Internationella rådet hoppas att du ska känna att du vill bidra ekonomiskt till dessa projekt. 

Du har också möjlighet att köpa en DVD framställd av Marie Ek som handlar om Jönköpings historia för 160 kr. Den finns i Fjällstugan vid bildutställningen. Hela behållningen går till Equmeniakyrkans internationella arbete.

Swisha till 123 056 9111 och skriv Internationellt.

 ”Älska världen” – Andreasförsamlingens missionssatsning 2018

För att vi i Andreasförsamlingen skall sätta större fokus på mission och bistånd satsar vi nu på ett ”Missionsår 2018” då vi på olika sätt aktualiserar bibelns budskap om mission, den egna kunskapen om Equmeniakyrkans mission och försöker öka engagemanget för mission.

Missionsårets aktiviteter kommer att föras fram i gudstjänster, träffar i olika grupper, bibelstudier, studiecirklar, inspirationsmöten och i barn och ungdomsarbetet. Syftet är att öka vårt engagemang för människor i andra länder!
Rådet för mission och internationella frågor förbereder verksamhetsåret 2018!

Vi i missionsrådet svarar gärna på frågor eller tar till oss synpunkter om mission och bistånd.

Medlemmar är: Marie Ek, Solweig Eidering, Sven Gustafsson, Ingrid Hallin, Magnus Höglund, Lennart Johansson, Lisa Rosenblad, Bo Rybrand, Leif Thörne.

Moldavien

Församlingen stöder en organisation i Moldavien som arbetar för utsatta barn, ”CRAC” = Cristian Rehabilitation for Youth in Chisinau, i Moldavien. Tillsammans med dem arbetar vi för närvarande med två projekt.

  • FotbollsGEmenskap är ett projekt mellan Andreasförsamlingen, Hallby fotboll och Hisingstorpsskolan. Tillsammans skapar vi konkreta aktiviteter som syftar till att våra organisationer samverkar med hjälp till barn i Moldavien. Med fotbollen som medel kan vi hjälpa barn och unga! Dels med gåvor och fotbollsutrustning och dels genom att vi för över vår erfarenhet från barn- och ungdomsverksamhet. Projektet har en egen hemsida.
  • Med ett sömnadsprojekt i staden Orhei i Moldavien ser vi till att man i en liten församling kan möta kvinnor och skapa gemenskap genom att sy kläder till eget eller andras behov. Andreasförsamlingen stöttar upp med utrustning, sömnadsmaterial, utbildning och personliga besök.

Indien

Vi har fokuserat speciellt på ett av Equmeniakyrkans projekt. Vi samlar in medel till vår systerkyrka som arbetar i Punes slumområden i Indien. Projektet vänder sig till barn i slumområden och syftar till att ge dem mat, möjlighet till skolgång och en ordentlig hälsoundersökning. Arbetet drivs av HCC, (Hindustani Covenant Church).

Var med och bli mer internationella!

DU KAN HJÄLPA TILL

Du kan stödja våra insamlingsaktiviteter genom att sätta in en gåva på Fjällstiugans Kollektomat eller ge en gåva på Andreasförsamlingens Bankgirokonto 545-1646 och Swish: 123 056 91 11. Ange tydligt vilket ändamål gåvan avser. 

Vill du bli aktiv i vår kommitté så hör av dig till någon av oss!

Andreasförsamlingens råd för mission och internationella frågor:
Ebbe Andréasson, Marie Ek, John Ahlström, Elisabeth Djärf, Solweig Eidering, Johan Einarsson, Sven Gustafsson, Alma Källström, Olof Landgren, Leif Thörne och Andreas Wallmyr.