Internationella rådet

Internationella rådet

Internationella rådet

Inte bara för oss själva

Internationella rådet i Andreasförsamlingen samordnar och ansvarar för församlingens internationella arbete. Det handlar om evangelisation, bistånd, volontärsskap samt freds- och rättvisefrågor i andra länder. Vi engagerar oss och församlingen i dessa frågor. Det kan ske i församlingens egna projekt eller i samverkansprojekt med Equmeniakyrkan, Equmenia, Diakonia eller med andra samverkanspartners.

Rådet träffas regelbundet och vi för minnesanteckningar. Dessa finns att tillgå på Fjällstugans expedition. I rådet deltar även en av församlingens pastorer och en representant från församlingens styrelse. Vi har regelbundna träffar under verksamhetsåret.

Rådet verkar för att församlingen lever upp till devisen ”Inte bara för oss själva”.

Moldavien

Församlingen stöder en organisation i Moldavien som arbetar för utsatta barn, ”CRAC” = Cristian Rehabilitation for Youth in Chisinau, i Moldavien. Tillsammans med dem arbetar vi för närvarande med två projekt.

  • FotbollsGEmenskap är ett projekt mellan Andreasförsamlingen, Hallby fotboll och Hisingstorpsskolan. Tillsammans skapar vi konkreta aktiviteter som syftar till att våra organisationer samverkar med hjälp till barn i Moldavien. Med fotbollen som medel kan vi hjälpa barn och unga! Dels med gåvor och fotbollsutrustning och dels genom att vi för över vår erfarenhet från barn- och ungdomsverksamhet. Projektet har en egen hemsida.
  • Med ett sömnadsprojekt i staden Orhei i Moldavien ser vi till att man i en liten församling kan möta kvinnor och skapa gemenskap genom att sy kläder till eget eller andras behov. Andreasförsamlingen stöttar upp med utrustning, sömnadsmaterial, utbildning och personliga besök.

Equmeniakyrkans mission

Vi i Andreasförsamlingen är också engagerade i Equmeniakyrkans mission i många olika länder. Genom personliga kontakter kan vi nära följa det fantastiska arbete som bedrivs genom några av våra systerkyrkor. Här kommer några axplock.

I Indien drivs skola på en soptipp, microlån ges som stöd för människor att starta små företag och hjälp till prostituerade att börja om och få en försörjning.

I Kongo har kyrkorna under många år drivit sjukhus och utbildning.

DU KAN HJÄLPA TILL

Du kan stödja våra insamlingsaktiviteter genom att sätta in en gåva på Andreasförsamlingens Bankgirokonto 545-1646 eller Swish: 123 056 91 11. Ange tydligt vilket ändamål gåvan avser. 

Vill du bli aktiv i vår kommitté så hör av dig till någon av oss!

Andreasförsamlingens råd för mission och internationella frågor:
Solveig Eidering, David Eriksson, Alma Källström, John Ahlström, Andreas Wallmyr, Elisabeth Djärv, Sven Gustavsson, Olof Landgren.