Barn och ungdom – Equmenia

Barn och ungdom – Equmenia

Barn, ungdom och unga vuxna

I enlighet med missionsbefallningen får alla barn och ungdomar som kommer i kontakt med vår verksamhet lära känna Jesus Kristus som Guds son/världens frälsare och bli sedda och bekräftade som den individ dom är. Barn- och ungdomsverksamheten är en gemenskap mellan barn/ungdomar/familjer inom församlingen.

Barn- och ungdomsverksamheten gick tidigare under namnet SMU, men har nu bytt namn till Equmenia.

Equmenia är Sverige största kristna barn- och ungdomsorganisation och arbetar för att barn och unga ska bli sedda och kunna utvecklas till dem de är. Vår vilja i Equmenia Fjällstugan är att alla barn och ungdomar i vår verksamhet ska få lära känna Jesus. Vi vill visa på vägen till en personlig tro!

Equmenia finns i hela Sverige och som medlem kan du vara med och påverka vad som händer i vår lokala förening, Equmenia Fjällstugan, men även på nationell nivå. Alla som är medlemmar innefattas av en försäkring som gäller om det skulle hända något under tiden man deltar i Equmenias verksamheter.

För att bli medlem eller uppdatera dina uppgifter fyll i medlemsuppgifter här.