Hållbarhet

Hållbarhet

Inspirationshelg om hållbarhet

Andreasförsamlingen Fjällstugan inbjuder till inspirationshelg om hållbarhet på gruppsamlingsgården Kuvarp, 17-19 april 2020.

Vad vi människor gör, eller inte gör, i detta nya årtionde blir avgörande för planetens och kommande generationers framtid. En global omställning till hållbar användning av jordens resurser stundar.
Vad är vårt ansvar som kristen församling? Vad är min roll i denna omställning?

Helgen är ett tillfälle för lärande och nätverkande kring dessa frågor och arrangeras i samarbete med Gruppsamlingsgården Kuvarp och Grön Kyrka.Vi hjälps åt med att bringa klarhet i klimatutmaningarna och reder ut vad som är hållbart. Målet är att väcka intresse för att leva hållbart och att utmana till konkreta förändringar både i församlingens arbete och på det personliga planet. 

Kontaktperson: Per Hallingberg 0722 16 39 69, ekonomi@kuvarp.se

Anmäl dig här! (Begränsat antal platser. Anmälan stänger 14 april)

Detta är en intresseanmälan, vi hoppas givetvis kunna genomföra konferensen men det beror på utvecklingen av den pågående pandemin. Vi får återkomma med information till de anmälda så snart vi vet säkert.

Varmt välkomna!