Hållbarhet

Hållbarhet

Vår vision

Andreasförsamlingens hållbarhetsarbete
Andreasförsamlingen Fjällstugan vill vara med i omställningen till ett hållbart liv där vi värnar om miljön och våra medmänniskor.

Ett hållbart liv förutsätter en hållbar utveckling som pekar på vårt ansvar och utmanar hela vår tillvaro; som enskilda, som församling och som en del av samhället.

Vår utgångspunkt är förvaltaruppdraget för skapelsen och budskapet i Nya testamentet om kärleken till vår nästa och omsorgen om de mest utsatta, men också i Agenda 2030 (FN:s globala utvecklingsmål).

Målsättningen med arbetet är att allt vi gör och alla våra beslut, ska genomsyras av hållbarhetstanken – miljömässigt, socialt, ekonomiskt och i vår tro.

Som församling vill vi uppmuntra såväl församlingsmedlemmar, deltagare i Equmenias aktiviteter men också människor som besöker vår kyrka att tänka och handla utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi vill vara en församling där hela livet får plats.

Andreasförsamlingen, Fjällstugan är delaktig i nätverket Grön kyrka

Grön kyrka är ett nätverk för alla kyrkor och församlingar som vill ta några steg till mot en hållbar värld. Vill du veta mer om hur vi arbetar med dessa frågor, eller var med i gruppen som träffas några gånger per termin?
Ta gärna en kontakt med oss i kommittén för hållbarhet: Patrik Sundberg, Ulrika Tjernström, Daniel Tidstrand, Per Hallingberg, Leif Thörne
hallbarhet@fjallstugan.se

Länkar till:
Grön kyrka nationellt: https://gronkyrka.se/
God Jord – kristna för miljö och rättvisa: https://www.godjord.nu/
https://www.skr.org/wp-content/uploads/2018/10/varna-den-jord-som-gud-alskar.pdf


Solceller

Hösten 2023 installerades solceller på Fjällstugan, detta som en del i vårt hållbarhetsarbete. Nedan ser du hur mycket el dessa producerar.

Idag: <br /> <b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/fjallstu/fjallstugan.se/public_html/wp-content/themes/fjallstugan/page-templates/solceller.php</b> on line <b>93</b><br /> <br /> <b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/fjallstu/fjallstugan.se/public_html/wp-content/themes/fjallstugan/page-templates/solceller.php</b> on line <b>93</b><br /> <br /> <b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/fjallstu/fjallstugan.se/public_html/wp-content/themes/fjallstugan/page-templates/solceller.php</b> on line <b>93</b><br /> <br /> <b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/fjallstu/fjallstugan.se/public_html/wp-content/themes/fjallstugan/page-templates/solceller.php</b> on line <b>93</b><br /> kWh
Denna månad: <br /> <b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/fjallstu/fjallstugan.se/public_html/wp-content/themes/fjallstugan/page-templates/solceller.php</b> on line <b>93</b><br /> <br /> <b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/fjallstu/fjallstugan.se/public_html/wp-content/themes/fjallstugan/page-templates/solceller.php</b> on line <b>93</b><br /> <br /> <b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/fjallstu/fjallstugan.se/public_html/wp-content/themes/fjallstugan/page-templates/solceller.php</b> on line <b>93</b><br /> <br /> <b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/fjallstu/fjallstugan.se/public_html/wp-content/themes/fjallstugan/page-templates/solceller.php</b> on line <b>93</b><br /> kWh
I år: <br /> <b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/fjallstu/fjallstugan.se/public_html/wp-content/themes/fjallstugan/page-templates/solceller.php</b> on line <b>93</b><br /> <br /> <b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/fjallstu/fjallstugan.se/public_html/wp-content/themes/fjallstugan/page-templates/solceller.php</b> on line <b>93</b><br /> <br /> <b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/fjallstu/fjallstugan.se/public_html/wp-content/themes/fjallstugan/page-templates/solceller.php</b> on line <b>93</b><br /> <br /> <b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/fjallstu/fjallstugan.se/public_html/wp-content/themes/fjallstugan/page-templates/solceller.php</b> on line <b>93</b><br /> kWh


Hänt

Pilgrim’s walk for future

Pilgrim’s Walk for Future (PWFF) är en pilgrimsvandring och en vandrande manifestation för skapelsen. 

Efter 103 dagar och ca. 1700 km nådde PWFF Glasgow lagom till klimattoppmötet COP26.

Under några dagar i somras, när vandringen passerade Jönköping, var vi många som tog tillfället att göra en insats för klimatet genom att dagsvandra med kärntruppen under en eller flera etapper. 

Tillsammans registrerade pilgrimer nästan 300 miljoner steg för klimatet på bara tre månader! Förutom den långa vandringen till Glasgow har över 300 Walk for Future-vandringar arrangerats i Sverige, Danmark, Island och Spanien och över 10.000 personer har dagsvandrat för klimatet! PWWF är på riktigt en rörelse att räkna med.. 

Från Glasgow har vi nåtts av ett Enormt Stort tack! för vår insats.

PWFF skriver fortsättningsvis: ”Men vi är långt ifrån framme vid målet. Vi har fortfarande långt kvar tills vi når 1,5 gradersmålet och förverkligad klimaträttvisa. Därför kommer vi fortsätta sätta press på våra beslutsfattare och ta nya steg mot hållbarare liv.”

Vi vill fortsätta tillsammans med er.. Nu fortsätter vi med Sveriges största pilgrimsrörelse för klimatet! Anslut till en lokal vandring eller skapa en egen med hjälp av vår hemsida www.walkforfuture.se. Tillsammans är vi en enad rörelse för klimaträttvisa och får samtidigt tid att reflektera över våra egna liv. En livsviktig vandring fylld av både allvar och hopp!”

Nätverksträff Grön kyrka – Bråttom men inte kört

Andreasförsamlingen Fjällstugan tillsammans med Equmeniakyrkan Region Öst, Studieförbundet BILDA samt Nätverket Grön kyrka bjöd in till en nätverksträff den 21/3 under rubriken ”Bråttom men inte kört”. Medverkar gjorde bland andra Stefan Edman, biolog och författare, ta del om föreläsningen nedan.

Samtalskväll om hållbarhet

Nätverket Grön kyrka inbjöd till samtalskväll i Fjällstugan den 23/11 2021. Med utgångspunkt i sex B samtalade vi om kloka beslut vi, som församling och individer, kan ta för en hållbar framtid.Daniel Wramhult, pastor i Immanuelskyrkan Jkpg, ledde samtalet med inledande med tankar kring skapelsen och människans unika ansvar för planeten.Patrik Sundberg, hållbarhetsexpert och Grön Kyrka inspiratör, gav en bild av ”klimatet just nu”, de utmaningar Jorden står inför och ger exempel på åtgärder vi kan göra för att minska vår klimatbelastning.Vi behöver alla hjälpas åt för att bidra till ett klimatneutralt samhälle. Tillsammans kan vi inspirera och hjälpa varandra att minska vår klimatbelastning.


Nätverket Grön kyrka
Fjällstugans kommitté för hållbarhet