Hållbarhet

Hållbarhet

Vår vision

Andreasförsamlingens hållbarhetsarbete
Andreasförsamlingen Fjällstugan vill vara med i omställningen till ett hållbart liv där vi värnar om miljön och våra medmänniskor.

Ett hållbart liv förutsätter en hållbar utveckling som pekar på vårt ansvar och utmanar hela vår tillvaro; som enskilda, som församling och som en del av samhället.

Vår utgångspunkt är förvaltaruppdraget för skapelsen och budskapet i Nya testamentet om kärleken till vår nästa och omsorgen om de mest utsatta, men också i Agenda 2030 (FN:s globala utvecklingsmål).

Målsättningen med arbetet är att allt vi gör och alla våra beslut, ska genomsyras av hållbarhetstanken – miljömässigt, socialt, ekonomiskt och i vår tro.

Som församling vill vi uppmuntra såväl församlingsmedlemmar, deltagare i Equmenias aktiviteter men också människor som besöker vår kyrka att tänka och handla utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi vill vara en församling där hela livet får plats.

Andreasförsamlingen, Fjällstugan är delaktig i nätverket Grön kyrka

Grön kyrka är ett nätverk för alla kyrkor och församlingar som vill ta några steg till mot en hållbar värld. Vill du veta mer om hur vi arbetar med dessa frågor, eller var med i gruppen som träffas några gånger per termin?
Ta gärna en kontakt med oss i kommittén för hållbarhet: Patrik Sundberg, Ulrika Tjernström, Daniel Tidstrand, Per Hallingberg, Leif Thörne
hallbarhet@fjallstugan.se

Länkar till:
Grön kyrka nationellt: https://gronkyrka.se/
God Jord – kristna för miljö och rättvisa: https://www.godjord.nu/
https://www.skr.org/wp-content/uploads/2018/10/varna-den-jord-som-gud-alskar.pdf


Hänt

Nätverksträff Grön kyrka – Bråttom men inte kört
Andreasförsamlingen Fjällstugan tillsammans med Equmeniakyrkan Region Öst, Studieförbundet BILDA samt Nätverket Grön kyrka bjöd in till en nätverksträff den 21/3 under rubriken ”Bråttom men inte kört”. Medverkar gjorde bland andra Stefan Edman, biolog och författare, ta del om föreläsningen nedan.