Vår tro

Vår tro

Vår tro

I Andreasförsamlingen finns många olika människor och alla kommer vi från olika traditioner. Vi kan ha skilda uppfattningar när det kommer till olika frågor, men en sak har vi alla gemensamt: vi tror på och bekänner Jesus Kristus som vår Herre och frälsare. Detta är kärnan i vår kristna tro.

Den kristna tron är en livslång vandring tillsammans med Gud och andra människor. I Andreasförsamlingen uppmuntrar vi människor till att söka en gemenskap i en liten grupp. Gudstjänst i all ära, men det är i den lilla gruppen som vi verkligen får dela med oss av vår egen tro, och en möjlighet till att höra om andra människors erfarenheter.

För dig som är nyfiken på vad kristen tro innebär, anordnar vi en grundkurs i kristen tro. Denna kurs kallas för Alpha. Vid dessa tillfällen träffas vi och får undervisning samt möjlighet att samtala och ställa frågor. Allt detta över en bit mat i all enkelhet.

Välkommen till oss du som är nyfiken på den kristna tron! Ta gärna kontakt med någon av pastorerna eller besök någon av våra samlingar.

Gudstjänst firar vi varje söndag kl 10.00.

Kontaktperson Pastor Ebbe Andréasson 0736-42 57 85