Fjällstugan senior / RPG

Fjällstugan senior / RPG

I samarbete med Andreasförsamlingen, Bymarkskyrkan och Dalvikskyrkan.

RPG Fjällstugan Senior

I Fjällstugan finns en öppen och livaktig verksamhet för seniorer i RPǴs regi med flera samlingar per termin. Det är ett samarbete med Bymarkskyrkan, Dalvikskyrkan och Järstorps kyrka och med studieförbundet Bilda.

RPG står för Riksförbundet Pensionärsgemenskap och är en av fyra stora rikstäckande pensionärsorganisationer som kan påverka angelägna framtidsfrågor för seniorer.

Några exempel är seniorbusskortet, äldreboendefrågor, frågor om hemsjukvård och äldremottagningar på vårdcentraler. På riksplanet kan strävan vara att förbättra pensioner och bevarande av kontanthandel mm. RPG är opolitisk och byggd på kristna värderingar.

Medlemskapet kostar i vår lokala förening 150 kr/ år. Då ingår tidningen Seniorposten med intressanta artiklar samt tillgång till rabattkortet Smart Senior med över 400 rabatter inom exempelvis försäkringar, telefoni, tidningar, resor, optiker, apotek mm.

Vårens återstående samlingar:
• 18 mars Per Anders Engler. OBS inställt pga coronavirus.
• 15 april Tre tenorer sjunger och kåserar.

Samlingarna är på Fjällstugan kl. 15.00 med servering och lotterier.
Du är varmt välkommen i vår gemenskap. Medlemsavgift kan betalas in på något av nedanstående konton.

Har du frågor om medlemskap kan du kontakta någon av nedanstående:
Christer Forsell, ordförande, tel 0762-21 77 14
Per-Åke Engdahl, tel 0705-56 33 94
Bengt- Göran Bengtsson, tel 0708-11 22 45
Lisbeth Andreasson, tel 036-12 66 68
RPG Fjällstugan Senior: Swish: 123 205 7545. Bankgiro 5384-1425