Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Sofia Einarsson Ordförande
Bertil Svensson Ordförande

Johan Gustafsson Junvik Vice ordförande
David Bokinge Kassör
Noomi Rosén Sekreterare

Styrelsemedlemmar:
May-Britt Bergström
Marcus Blom
Johannes Gustafson
Ingrid Hallin
Jan-Åke Magnusson
Sara Nyman