Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Bertil Svensson Ordförande

Jakob Olofsson Vice ordförande
David Bokinge Kassör
Noomi Rosén Sekreterare

Styrelsemedlemmar:
May-Britt Bergström
Marcus Blom
Kristina Emme
Johannes Gustafson

Frida Hammar
Linn Josefsson
Karin Thörne (suppleant)