Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Bertil Svensson Ordförande

Johan Gustafsson Junvik Vice ordförande
David Bokinge Kassör
Noomi Rosén Sekreterare

Styrelsemedlemmar:
May-Britt Bergström
Marcus Blom
Kristina Emme
Johannes Gustafson

Ingrid Hallin
Linn Josefsson (suppleant)
Jakob Olofsson