Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Sofia Einarsson Ordförande
Johan Gustafsson Junvik Vice ordförande
David Bokinge Kassör
Noomi Rosén Sekreterare

Styrelsemedlemmar:
May-Britt Bergström
Marcus Blom
Johannes Gustafson
Linnéa Lagerstedt
Daniel Wolbe
Ingrid Hallin
Jan-Åke Magnusson