Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Här hittar du kontaktinformation för personer i olika ansvarsområden:

Ordförande församlingen
Bertil Svensson
Bertil.svensson@equmeniakyrkan.se

Ordförande Equmenia (barn- och ungdomsverksamhet)
Johannes Gustafson

Diakonala rådet
Lennart Gert

Internationella rådet
Olof Landgren

Musikrådet
Julia Sigblad

Gudstjänstkommitté
Karin Thörne

Dagvärdar/konferensvärdar
Birgit Rybrand och Gunnar Permeklev

Hemmagruppen (Unga vuxna)
Ingen verksamhet i nuläget

Utställningar
Helena Sigbladh

Fastighetsråd
Edwin Krantz

Teknikrådet
Robert Sjödelius

Gemenskapsgrupp
Vakant

Valberedningen
Sofia Tylén

Hemsidan
Sofie Gustafson, Sven-Åke Einemo, Arvid Josefsson, Henrik Sandin