Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Här hittar du kontaktinformation för personer i olika ansvarsområden:

Ordförande församlingen
Sofia Einarsson

Ordförande Equmenia (barn- och ungdomsverksamhet)
Johannes Gustafson

Diakonala rådet
Greger Svensson

Internationella rådet
Ebbe Andreasson (Marie Ek from 1/6)

Musikrådet
Anna Lennartsson

Gudstjänstkommitté
Karin Thörne

Dagvärdar/konferensvärdar
Birgit Rybrand och Gunnar Permeklev

Hemmagruppen (Unga vuxna)
Daniel Sander

Utställningar
Helena Sigbladh

Fastighetsråd
Stefan Svensson

Teknikrådet
Robert Sjödelius

Gemenskapsgrupp
Vakant

Valberedningen
Sofia Tylén

Hemsidan
Sofie Gustafson, Sven-Åke Einemo, Arvid Josefsson, Henrik Sandin