Söndagsskolan Himlatoppen, TipTop & Skytops

Söndagsskolan Himlatoppen, TipTop & Skytops

Aktuellt:
Söndagen den 24/4 är det endast Himlatoppen för lilla gruppen (4-6 år). Detta pga att barnlägret är denna helg.

———
Himlatoppen
– Lilla gruppen 4-5 år. Storsamling sedan indelning.
– Pyssel/Puls F-klass-åk 3. Storsamling, sedan indelning.
TipTop, åk 4-5, ses i Samtalsrummet. (För att läggas till i what up-grupp kontakta Sofia Tidstrand 073-962 00 81)
Skytops, åk 6 och uppåt, ses i Starkheten. (För att läggas till i sms-grupp kontakta Sofie Gustafson 0730-573790).
För att kunna erbjuda verksamhet varje söndag behöver vi bli fler som tar ansvar för våra viktiga barn och ungdomar. Hör av dig till ansvarig ledare nedan om du kan tänka dig att hjälpa till. Ett par gånger under höstterminen skulle hjälpa mycket.

——————————————————————————————————————————-

Söndagar i samband med kyrkans gudstjänst. Man får börja Himlatoppen på hösten det år man fyller 4 år och i Skytops när man går i åk 6.

Övergripande mål med HimlaToppen/Skytops:
Barnen ska få komma till en kristen, trygg och tillåtande miljö där de blir sedda och får lära känna Jesus Kristus. Barnen får umgås, lära känna varandra och ha kul tillsammans.

Vill du hänga på som ledare eller hjälpledare så hör gärna av dig till ansvariga om du är intresserad av att veta mer!

HIMLATOPPEN 4-9 ÅR: 

Vi träffas i samband med kyrkans gudstjänst. Innan gudstjänsten börjar anmäler sig barnen på kyrktorget, vid Himlatoppens skylt. Efter ungefär 15-20 min spelas ”Himlatoppenjingeln” och alla som vill följer med ner till barnens egen gudstjänst. Först har vi en gemensam storsamling för alla barn (plan 1). Vi får vara med om ett drama utifrån bibelns berättelser. Varje söndag samlar vi in pengar till församlingens fotbollsprojekt i Moldavien.

Efter storsamlingen har vi olika smågrupper:

4-5 år (födda -16,-17) går till ateljén

6-9 år (födda -12, -13, -14, -15) får välja grupp utifrån intresse:

      – Puls (rörlig grupp i gympahallen)

      – Pyssel & fix (kreativa gruppen)

I grupperna följer vi upp storsamlingen utifrån ålder och ber tillsammans.

TipTop
Åk 4 och åk 5 (födda -10, -11) går direkt till sin egen grupp på plan 3.

Kontakt: 
Jakob Hanberger (070-5929698), Petter Jacobs, Olof Sandin
himlatoppen@fjallstugan.se

SKYTOPS – FRÅN ÅK 6

Barnen/ungdomarna samlas på sina reserverade platser i kyrksalen i samtband med att gudstjänsten startar för att sitta tillsammans i början av gudstjänsten. Ungefär när Himlatoppen går iväg till sitt går Skytops en våning upp för att ha sitt ”häng”. Vi har olika aktiviteter, snack, bibel, bön och fika. Någon gång per termin stannar vi kvar lite extra och lyssnar på predikan, som vi sedan följer upp under fikat. Skytops har en egen sms-grupp som man kan anmäla sig till där Skytops-deltagare och föräldrar får påminnelser och aktuell information.

Kontakt:
Sofie Gustafson
0730-573790
skytops@fjallstugan.se