Musik på fjället

Musik på fjället

PROGRAM HÖSTEN 2021

Vår populära musikserie ”Musik på fjället” i Fjällstugan har vi tyvärr tvingats ställa in sedan mars 2020.

Programmen mars och april 2020, hösten 2020 och våren 2021 har inte gått att genomföra på grund av myndigheternas restriktioner.

Då vi i dagsläget (juni 2021) inte kan planera inför hösten, så beklagar vi att det inte är möjligt att genomföra Musik på fjället, om nuvarande regler att 50 personer kan samlas med anvisade platser. Tyvärr fungerar inte detta då ekonomin med så få personer i publiken blir lidande.

Så snart Folkhälsomyndigheten och Regeringen släpper på restriktionerna och vi får samla fullt hus igen, kommer vi att återuppta vår musikserie ”Musik på fjället”. Håll ut och håll i,  som nu är ett lite slitet uttryck, men som är den metod vi får ha tillsammans för att kunna återgå till ett mera normalt liv. Och till dess önskar vi alla våra musikintresserade vänner trevlig och hälsobefrämjande sommar.

Hälsningar
Programkommittén för Musik på fjället