Stugvärme

Stugvärme

Stugvärme – hösten 2022

Stugvärme

4 okt 19:00 Rosie Gard, föreståndare Wettershus retreatgård, berättar om sin väg till Wettershus och om retreatens betydelse och innebörd

11 nov Välkommen att testa på retreat på Wettershus retreatgård – en helg där du får möjlighet att möta Gud och dig själv. En retreat i ”Stugvärmeanda”
Vi börjar på kvällen den 11 november och avslutar eftermiddagen den 13 november. Kostnaden är 2300 kr som betalas på plats (är kostnaden ett hinder så hör av dig).
Anmäl dig senast 1 november till någon av oss:
Maria Ahlriksson: maria.ahlriksson@telia.com

Andrea Johansson: andrea.johansson@yahoo.com

Anita Lindén: anita.linden@live.se

Karin Thörne: karthorne@hotmail.com

6 dec 19:00 Bertil Svensson, ”Min inre och yttre resa”

Varmt välkomna!