INSTÄLLT – Sjung med Lindbergarna, Sommarprogrammet