Ledarutbildningen ”Trygga möten”

Ledarutbildningen ”Trygga möten”

För att hjälpa oss att växa i vår ledarroll, och för att alla barn, ungdomar och föräldrar skall känna sig trygga med vår verksamhet, vill vi att alla Equmenias ledare deltar i utbildningen  Trygga Möten.

Detta är en utbildning som handlar om att förebygga och förhindra att barn och unga utsätts för alla typer av övergrepp. Trygga Möten-kursen tar bland annat upp vad som menas med ett övergrepp, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i föreningen, vad ledaren gör om ett barn berättar att det är utsatt för övergrepp och vad vi kan göra för att förebygga. Equmenia Fjällstugan har beslutat att kursen Trygga Möten är obligatorisk för alla ledare i Equmenia och ska genomföras vart tredje år. Utbildningen kan genomföras både live och via en webbutbildning och nu är tillfället att gå den live.

Den  11 november kl 18:00 på plan 3 i Fjällstugan genomför vi utbildningen som leds av Christer Gustafsson, Regionsamordnare, Equmenia Öst. Utbildningen tar ca 3 timmar och vi bjuder också på ett förstärkt fika.
Anmälan görs HÄR (senast 8/11)

Vid frågor kontakta:
Johannes Gustafson (ordförande Equmenia Fjällstugan)
0766-320603