Sommarprogram

Sommarprogram

Sommarprogram 2020

Vi får tro både på Gud och framtiden – därför fortsätter vi planera för Fjällstugans Sommarprogram 2020.

I skrivande stund, 31 mars 2020, lever vi i en oviss tid vad gäller hälsotillståndet, både i Sverige och i övriga världen. Coronaviruset härjar på ett okontrollerat sätt och sjukvården och myndigheter sätts på hårda prov för att på olika sätt försöka dämpa effekterna av detta.

Vad gäller Fjällstugans Sommarprogram 2020 har vi redan planerat och bekräftat programmet för hela sommaren med uppstart den 24 maj och final den 6 september. Med anledning av coronaviruset covid -19 och den pågående pandemin, är det vid sommarprogrammets tryckning, mitten av april 2020, omöjligt att förutsäga hur situationen är i slutet av maj och sommaren därefter.

Vi reserverar oss därför för ändringar i programmet. Med ca tre veckors framförhållning kommer vi att fatta beslut om hur vi ska förhålla oss till den då rådande situationen på grund av omständigheter, som vi själva inte råder över. Vår förhoppning är, att vi trots allt kommer att kunna genomföra hela eller delar av programmet.

Programmet innehåller ett antal välkända inslag såsom Lindbergarna, Ten Swedes med Ehrling Lundberg, Minns du sången och mycket mer. Bland de nya inslagen kan nämnas en naturfilmare, Seppo Rapinoja” som visar ”Under ytan i Röda havet”, Bo Malmsten ska berätta om ”Binas betydelse för vår överlevnad”, Sebastian Johansson o Alexander Olsson presenterar ”Ekbergssånger till orgel och piano” med mera.

Så länge regeringens förbud mot samlingar med mer än 50 personer gäller, så sänder vi söndagsgudstjänsterna på webben, länk finns på hemsidans startsida vid sändning. Vi undersöker också möjligheten att även sända från Sommarprogrammet.

Vår hemsida, www.fjallstugan.se, kommer därför att uppdateras löpande med aktuell information. I kalendern finns dagsaktuell information om vilka aktiviteter som är inställda.

Vi hoppas och tror att världen successivt kan återgå till ett mer normalt fungerande läge, även om många tidigare planer kommer att behöva omprövas, inte minst vad gäller resvanor och annat. Därför ser vi fram emot att i tro få möta sommaren 2020 med ett Sommarprogram på Fjällstugan som betyder många goda möten för människor i vår bygd.

Med bästa hälsningar,
Fjällstugan – Andreasförsamlingen
Programkommittén för Sommarprogram