Sommarprogram

Sommarprogram

Sommarprogrammet 2021 inställt!

Coronapandemin innebär fortsatt stora begränsningar i Fjällstugans verksamhet, inte minst vad gäller Sommarprogrammet 2021.

Det innebär att vi inte har möjlighet att bjuda in till fysiska möten och samlingar på Fjällstugan förrän pandemin klingat av och Folkhälsomyndigheten och regeringen minskar på de regler och anvisningar som vi just nu lever med.

För aktuell information om vår verksamhet, följ oss här på hemsidan, som uppdateras löpande.

Med bästa hälsningar,
Fjällstugan – Andreasförsamlingen
Programkommittén för Sommarprogram