Sommarprogram

Sommarprogram

Sommarprogrammet 2020 inställt!

Coronapandemin innebär fortsatt stora begränsningar i Fjällstugans verksamhet, inte minst vad gäller Sommarprogrammet 2020!

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens och Regeringens allmänna råd och begränsningar i samhället måste vi tyvärr meddela att vi tvingats besluta att ställa in även resterande del av det planerade Sommarprogrammet 2020 på Fjällstugan. Vi tror att Folkhälsomyndighetens råd om social distansering kommer att gälla under hösten.

Bland de allmänna råden noterar vi bland annat att man får samla högst 50 personer på en gång, vi måste alla hålla en social distansering om c:a 2 meter och sist men inte minst den del av befolkningen som är 70+ rekommenderas att minimera sina fysiska och sociala kontakter.

Sammantaget betyder detta att vi inte har möjlighet att bjuda in till fysiska möten och samlingar på Fjällstugan förrän pandemin klingat av och Folkhälsomyndigheten och regeringen minskar på de regler och anvisningar som vi just nu lever med. Vi beklagar detta men påräknar att alla har förståelse för de rådande omständigheterna.

Som en ytterligare effekt av coronapandemin kommer Fjällstugans Sommarcafé inte att öppna denna sommar. Däremot är Fjällstugans restaurang öppen som vanligt hela sommaren. Se vår hemsida för närmare information.

Vi rekommenderar i övrigt att följa Fjällstugans och Andreasförsamlingens verksamhet via hemsidan och Kalendern, som uppdateras löpande.

Med bästa hälsningar,
Fjällstugan – Andreasförsamlingen
Programkommittén för Sommarprogram