Puls – Tro och idrott

Puls – Tro och idrott

Puls – Tro och idrott

Puls – Tro och Idrott är Equmenias och Equmeniakyrkans idrottsarbete, som syftar till att möta idrottsintresset i församlingar och föreningar. I Fjällstugan arbetar vi med Puls på olika sätt:

Söndagsskolan Himlatoppen – Puls
På Fjällstugans söndagsskola Himlatoppen får barnen mellan 6-9 år välja mellan Pyssel & fix eller Puls. Ledarna såg behovet av lek, rörelse och idrott för alla barn med mycket spring i benen och församlingen hyr nu idrottshallen på IF Hallby. Där får barnen använda sin fantastiska rörelseglädje som ett sätt att tacka Gud. Målet är att koppla söndagens tema till någon aktivitet i idrottshallen. Noaks Ark kan bli skeppsbrott och kamratskap på idrottsplanen är förstås samma kärleksbudskap som Jesus talade om i sina liknelser.

Fotbollsgemenskap
Hallby fotboll och Andreasförsamlingen Fjällstugan samlar tillsammans in pengar till ett Fotbollsprojekt i Branesti, Moldavien, med syfte att ge de fattiga barnen en meningsfull fritid. Mer om fotbollsgemenskap i länken nedan:

Till sidan för Fotbollsgemenskap