Midsommarafton 2021

Midsommarafton 2021

Midsommarafton 2021 på Fjällstugan – Inställt!

Fjällstugans traditionella midsommarfirande på midsommarafton brukar samla flera hundra barn, unga och vuxna till både lek, underhållning och gemenskap. Då dessa samlingar ofta betyder täta fysiska kontakter bedömer vi det inte möjligt att kunna arrangera något gemensamt midsommarfirande 2021.

Vi beklagar att den rådande situationen med coronapandemin begränsar våra möjligheter men vi har respekt för Folkhälsomyndighetens allmänna råd och anvisningar och har alla ett ansvar att förhindra smittospridning.

Därför vill vi med denna information ändå be att få tillönska alla en trevlig midsommar, trots rådande omständigheter, och räknar med att vi snart ändå skall kunna övergå till relativt normala umgängesformer så snart vaccinationsprogrammet genomförts och pandemin  klingat av.

Dock är det möjligt att från och med juni månad samla 50 personer inomhus med anvisad plats. Därför planerar vi från Fjällstugans sida att starta upp sommarprogrammet under några onsdagseftermiddagar under juli månad och de första onsdagarna i augusti. Vi hänvisar till Fjällstugans hemsida för vidare information.

Med detta tillönskar vi alla en trevlig och efterhand hälsosammare sommar 2021.