Ebbe Andréasson
Ungdomspastor, 100%
Jakob Johansson
Pastor och församlingsföreståndare, 100%
David Lund