David Lund
Ungdomspastor
Jakob Johansson
Pastor och församlingsföreståndare
Ebbe Andréasson