Daniel Sander
Församlingsmusiker
Anna Lennartsson
Pastor och församlingsföreståndare
Ebbe Andréasson