Komma till ro

Komma till ro

Komma till ro – en stilla mässa

I ett oftast ljudrikt och hektiskt vardagsliv vill vi ge möjlighet till en stilla mässa. 

En stund där vi i enkelhet möts kring det dukade nattvardsbordet omkring sång och musik men också kring bönen, de viktiga frågorna och Bibelordet. 

Den stilla mässan börjar kl. 18.00. 
Mässan är coronaanpassad.

27 sep
25 okt
6 dec

Psalm 116:7 
Vänd nu åter till din ro, min själ, ty HERREN har gjort väl mot dig.

Alla är välkomna, oavsett om man är en van eller en ovan kyrkobesökare. 

Vid frågor och funderingar:

Maria Ahlriksson 

0763 40 32 64

maria.ahlriksson@fjallstugan.se