Stugvärme. (Digitalt) Det enkla samtalet om det verkligt stora, i Lina Sandells fotspår.