”Hon kom med kort varsel.” Stugvärme. En själavårdande kväll. (Digitalt)