INSTÄLLT – Sjung av hjärtat sjung, Sommarprogrammet