Digitalt samtal kring boken ”Ditt ord i mitt hjärta”