INSTÄLLT – Om jag kan hjälpa någon, Sommarprogrammet