INSTÄLLT – Livets poesi med Astrid Johanssons texter, Sommarprogrammet