God Jord – Workshop: Vad innebär en hållbar livsstil på kristen grund?