INSTÄLLT – Glad att få vara i Guds tjänst, Sommarprogrammet