INSTÄLLT – Binas betydelse för vår överlevnad, Sommarprogrammet