INSTÄLLT – Bara för glädjens skull, Sommarprogrammet