Frågor om livet

Frågor om livet

Frågor om livet – om livsmod, livsglädje och livsmening

Hur ser du på livet, på vår tillvaro, vår existens!? Att lyssna till andra och själv få provtänka. Det handlar om att tillsammans med andra nyfiket möta frågor som inte har givna svar. 

Vi träffas i en samtalsgrupp med max 8 deltagare. 2 timmar vid sju tillfällen, som har 2 ledare. Gruppsamtalen har tydliga ramar och utgår från samtalskort som inspirerats av WHOs internationella undersökningar om livskvalitet.

Mer information av Marie Ek och Karin Thörne

Samtalsgrupp 1 
Måndagar 29/8, 5/9, 12/9, 19/9, 2/9, 3/10, 10/10
Gruppledare: Marie Ek, och Frida Bokinge

Samtalsgrupp 2 
Onsdagar 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10
Gruppledare: Conny Djärf och Karin Thörne

Anmälan dig senast den 20 augusti via nedanstående formulär