Frågor om livet

Frågor om livet

Frågor om livet – om livsmod, livsglädje och livsmening

Hur ser du på livet, på vår tillvaro, vår existens!? Att lyssna till andra och själv få provtänka. Det handlar om att tillsammans med andra nyfiket möta frågor som inte har givna svar. 

Vi träffas i en samtalsgrupp med max 8 deltagare. 2 timmar vid sju tillfällen, som har 2 ledare. Gruppsamtalen har tydliga ramar och utgår från samtalskort som inspirerats av WHOs internationella undersökningar om livskvalitet.

Mer information av Marie Ek och Karin Thörne

Samtalsgrupp 1 
Kl. 18.30-20.30
Måndagar 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11, 14/11
Gruppledare: Marie Ek, och Frida Bokinge

Samtalsgrupp 2 
Kl. 18.30-20.30
Onsdagar 29/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 2/11, 9/11
Gruppledare: Conny Djärf och Karin Thörne

Obs! Om du har anmält dig någon gång mellan 3/9 och 18/9 så behöver du anmäla dig igen (vi hade tekniska problem då).
Anmälan dig senast den 22/9 via nedanstående formulär