Våra samlingar Komma till ro, Stugvärme m fl

Våra samlingar Komma till ro, Stugvärme m fl

Vi lever i en märklig tid – så säger många idag. Behovet av att mötas när det gäller livsnära frågor är större än någonsin.
Under våren har vi valt att ställa in de tisdagskvällar som vi kallar Stugvärme. Detta gäller även söndagskvällarnas gudstjänster Komma till ro.
Pilgrimsvandringen som planerades den 9 maj har också ställts in. I själavårdsgruppen som planerar dessa samlingar arbetar vi nu för att hitta nya former för dessa viktiga frågor under Pandemitiden. Vi återkommer framöver hur fortsatta samlingar kommer att se ut.
Vi vill också uppmuntra er att medverka i pilgrimsvandringar som finns planerade i andra sammanhang än vårt eget. I dessa tider så samarbetar vi och hjälps åt.
Guds frid och välsignelse till er alla.
Anita Lindén