Rapport från årsmötet 18 oktober

Rapport från årsmötet 18 oktober

Två ordförande valda i Fjällstugan

Andreasförsamlingen Fjällstugan har numera ett delat ledarskap i ordföranderollen.

Det och mycket annat beslutades vid församlingens årsmöte som hölls söndag den 18 oktober. Sofia Einarsson fortsätter som ordförande samtidigt som Bertil Svensson valdes in som ny. Det är en ny modell för Fjällstugan med syftet att få än mer kraft till utveckling. 

Fjällstugan sätter avtryck i det lokala samhället. Det bedrivs exempelvis ett omfattande och uppskattat barn- och ungdomsarbete med allt från scout och tonår, till körer och träffar av olika slag. Restaurangen och konferensverksamheten är välkända. Lägg till församlingens utåtriktade arbete och stöttning av allt från Hela Människan till projekt i Moldavien.

Samtidigt påverkas Fjällstugan, som övriga samhället, av den pågående pandemin. Restriktioner för samlingar omöjliggör att församlingens drygt 460 medlemmar kan närvara samtidigt. Årsmötets ordförande Greger Svensson fick visa prov på god simultanförmåga eftersom det fanns knappt 50 personer närvarande som kunde ge sin röst hörd, samt ett antal hemma vid skärmen som deltog via webbsändning.

Detta är en verklighet sedan länge att förhålla sig till. Gudstjänster och andra samlingar sänds via webben. Det fungerar – men samtidigt väcker det frågor för framtiden. Sofia Einarsson riktade en särskild uppmaning att vi ska ”hålla ut, hålla avstånd, men inte tappa bort att hålla omsorg om varandra”.

Pandemin till trots visar Fjällstugan upp en ekonomi i god balans. Viktigt för Fjällstugan det närmaste året är att utveckla gemenskapen mellan sina medlemmar, men också det utåtriktade arbetet i vårt samhälle. ”Att hitta tillbaka till mindre grupper och till varandra”, som flera uttryckte det. Även gudstjänstens form och innehåll ska utvecklas. 

Pastor Åke Samuelsson kommer leda arbetet med församlingens utveckling i ett särskilt projekt som startar i höst. 

Nämnas bör även Billy Petersson som fick ett särskilt tack för 40 års insatser med det ekonomiska arbetet i församlingen.

Daniel Wolbe