Uppdaterat! Nya restriktioner – hur vi förhåller oss

Uppdaterat! Nya restriktioner – hur vi förhåller oss

UPPDATERAT 2020-11-18.
Med anledning av de nya lokala restriktionerna har Andreasförsamlingens styrelse tagit beslut om hur vi ska göra framåt.
Vi kommer i fortsättningen fira Gudstjänster kl 10.00 och enbart på webben. Vi kommer inte ha några övriga fysiska samlingar inomhus i kyrkan varken för vuxna, barn eller ungdomar. När det gäller samlingar för barn och ungdom så försöker vi ställa om så att samlingarna sker antingen utomhus i mindre grupper eller digitalt. Vi uppmanar att alla träffar med råd, kommittéer eller andra grupper sker digitalt tills vidare.

För aktuell information om våra samlingar se kalendern här på vår hemsidan i första hand samt respektive undersida.