Sommarprogrammet onsdag 28 juli

Sommarprogrammet onsdag 28 juli

Från Jönköping till jordens yttersta gräns

På onsdag 28 juli kl 15.00 medverkar Bertil Svensson, tidigare ansvarig för Equmeniakyrkans yttre mission, och numera boende i Jönköping.

Under temat ”Från Jönköping till jordens yttersta……..” kommer Bertil Svensson att dela med sig av berättelsen om livet alltifrån ungdomen och upp genom åren där han under lång tid verkat som missionär ibland annat Ecuador i Sydamerika. I Ecuador var också Bertils hustru, Ulla, med i missionsarbetet, en uppgift som förenade deras brinnande intresse för att hjälpa människor såväl socialt som att få kunskap om tron på Gud. Tyvärr avled Ulla för en kort tid sedan efter en längre sjukdomsperiod men Bertil är villig att för egen del berätta om många års arbete med den yttre missionen inom ramen för Equmeniakyrkans verksamhet. 

Vi noterar med tillfredsställelse att corona-smittan är i avtagande och därmed även restriktionerna för samlingar. Nu har Folkhälsomyndigheten lättat på begränsningarna även om vi fortsättningsvis också rekommenderar att man iakttar försiktighet vad gäller fysiska kontakter.

Efter programmet erbjuder vi ”sommarfika” i form av kyrkkaffe på plan 3 för alla som önskar fortsätta gemenskapen en stund under eftermiddagen.