Klimatfasta

Klimatfasta

Klimatfrågan är en av våra största utmaningar, både sett till miljö, sociala förhållanden och god livskvalitet för alla människor på jorden. Vi som lever i välfärdsländer orsakar generellt stora utsläpp av klimatpåverkande ämnen genom vår livsstil och därmed omfattande negativ påverkan på såväl vårt jordklot som på våra medmänniskor i utvecklingsländer.

Den 22:e februari börjar årets fasta och så även Equmeniakyrkans klimatfasta. Genom klimatfastan uppmanas vi att ta vara på fasteperioden genom att reflektera över vår livsstil. På www.klimatfasta.nu får vi också tips och inspiration på hur vi kan utveckla goda vanor som bidrar till minskad klimatpåverkan.