Gudstjänst 11 feb- Vad är ditt dagliga bröd?

Gudstjänst 11 feb- Vad är ditt dagliga bröd?

Varmt välkommen att fira gudstjänst på söndag kl 10.00 i Fjällstugan!

Jakob Johansson predikar över temat ”Vad är ditt dagliga bröd?”. Marie Ek och Anita Lindén medverkar och det blir sång av Andreasbröderna. Vi firar även nattvard i gudstjänsten.

Söndagsskolorna Himlatoppen och Tiptop är igång medan den äldsta gruppen SkyTops har sportlov. Dessutom finns en grupp för de allra minsta barnen 0–4 år.

Efter gudstjänst är du välkommen att fortsätta gemenskapen med kyrkfika på plan 3!