Getsemanestund

Getsemanestund

Ebbe Andreasson leder samlingen kl. 19.30 på Skärtorsdagen som behandlar händelserna som inträffar vid Getsemane. Vi firar nattvard tillsammans och Jakob Wessbo står för musiken.