Frågor om livet

Frågor om livet

Frågor om Livet – om livsmod, livsglädje och livsmening.

Hur ser du på livet, på vår tillvaro, vår existens!? Att lyssna till andra och själv få provtänka.Det handlar om att tillsammans med andra nyfiket möta frågor som inte har givna svar.

Läs mer, klicka här