Bokrelease 3 nov

Bokrelease 3 nov

OBS! BOKRELEASE UPPSKJUTEN!

Kan vem som helst bli en maktmänniska?

Hur känner vi igen henne? Finns fallgroparna  i allas vårt inre när det gäller makt och position?   

Läs mer här