Andreasförsamlingens riktlinjer gällande COVID-19

Andreasförsamlingens riktlinjer gällande COVID-19

27/3-20 förbjöd Regeringen allmänna sammankomster som samlar fler än 50 personer. Andreasförsamlingen har därför tagit beslutet att tills vidare direktsända våra gudstjänster utan besökare i kyrkan. Detta innebär att kyrkan är stängd under gudstjänsttid och du erbjuds istället möjlighet att vara med via webben. Länk till sändningen hittar du här på vår hemsida inom kort.

Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i församlingar tillsvidare. 

Vi har sedan tidigare valt att ställa in samlingar som vänder sig till de äldre. Efter regeringsbeslutet att förbjuda allmänna samlingar med fler än 50 deltagare så har vi inte längre gudstjänster. Istället direktsänder vi dem via internet.

Aktuell information från Equmeniakyrkan med anledning av coronaviruset

Folkhälsomyndigheten

Utöver myndighetsinformation kan vi som församlingen anta försiktighetsåtgärder vid våra sammankomster enligt följande: 

  1. Ska jag stanna hemma från kyrkan? ”Generellt gäller att alla i samhället bör minska sina sociala kontakter om man känner symtom på luftvägsinfektion, som huvudvärk, hosta, nysningar och feber. Förkylda bör undvika besök hos äldre och sjuka om besöket inte är nödvändigt.” Stanna alltså hemma om du känner dig sjuk. På detta sätt är vi med och minskar spridningen. Detta gäller alla våra samlingar i olika åldersgrupper. 
  2. Mötesplatser. Vi arbetar med att försöka få till digitala mötesplatser med hjälp av videokonferenser. Vi kommer att presentera det när vi ser hur det fungerar.
  3. Hjälp med att handla mat. Behöver du hjälp med att handla mat på grund av den rådande situationen är du välkommen att ta kontakt så vill vi vara med och hjälpa dig med detta.
  4. Hur gör vi när vi hälsar på varandra? Vi rekommenderar att vi inte hälsar i hand när vi träffas. 
  5. Hur tänker vi kring förbönen? Vi fortsätter att be för varandra. Du har möjlighet att skicka in ditt böneämne anonymt via ett formulär här på hemsidan så tar vi upp det i gudstjänsten.

 (Senast kontrollerad/uppdaterad 22 april)