Valborgsfirande på Fjällstugan

Valborgsfirande på Fjällstugan

På Valborgsmässoafton hälsades våren på traditionsenligt sätt vid Fjällstugan. Mycket folk samlades för att få lyssna till vårsånger av den ekumeniska kören under Christina Peterssons, kantor i Bymarkskyrkan, ledning. Kören bestod av sångare från Dalvikskyrkan, Bymarkskyrkan och Fjällstugan. Ebbe Andréasson, pastor och föreståndare för Andreasförsamlingen/Fjällstugan, hälsade välkommen. Gunnar Dahlqvist, föreståndare för Hela Människan i Jönköping, höll vårtal och utbringade ett fyrfaldigt leve för våren. Insamling gjordes till förmån för Hela Människan. Fjällstugans scouter och scoutledare serverade grillkorv m.m. Sist men inte minst stod scouterna för en härlig och värmande brasa i form av en äkta ”Vårdkase”. En brasa som byggts av meterstockar som ställts i konform kring i detta fall en kraftig gran! Brasan tändes sedan av några scouter som med facklor marscherat upp till densamma. Kören sjöng avslutningsvis ”Sköna maj välkommen………” och såväl kören som publiken hoppades att våren snart skulle bli något varmare än denna kylslagna aftonen på Valborg.

Föregående
Klimatfasta
Nästa
Blåsrace!