Aktuell utställning

Aktuell utställning

Marianne Pellmyr – månadens konstnär i Fjällstugan

Jag är född och uppvuxen i Svarttorp utanför Huskvarna. Utbildade mig till förskollärare i Jönköping och flyttade därefter till Göteborg.

Jag har målat akvarell  i drygt 20 år, är autodidakt men har hela tiden fördjupat mig i akvarellmålandet  genom olika kurser.

För några år sedan var jag med i en konstgrupp i Equmeniakyrkan  Fiskebäck. Med hjälp av bibeltexter från ”stillaveckan” o påsken, fick vi göra våra egna gestaltningar som resulterade i en påskutställning  i kyrkan under tre års tid.

Akvarellerna som jag målade till dessa påskutställningar har jag hängt i entreplanet.

Motiv jag gärna målar är änglar, tänker mig dessa ljusa o skira o passar akvarellmålandet. Målar även havsmotiv, där jag inspireras av Göteborgs vackra skärgård.

Marianne Pellmyr