Posts from februari 2023

Posts from februari 2023

Klimatfasta

Klimatfrågan är en av våra största utmaningar, både sett till miljö, sociala förhållanden och god livskvalitet för alla människor på jorden. Vi som lever i välfärdsländer orsakar generellt stora utsläpp av klimatpåverkande ämnen genom vår livsstil och därmed omfattande negativ påverkan på såväl vårt jordklot som på våra medmänniskor i utvecklingsländer. Den 22:e februari börjar årets fasta och så även Equmeniakyrkans klimatfasta. Genom klimatfastan uppmanas vi att ta vara på fasteperioden genom att reflektera över vår livsstil. På www.klimatfasta.nu får vi också…

Fjällstugans kör

Körrepetitionerna med kören i Fjällstugan startar äntligen upp igen, välkommen du som varit med innan och du som är ny!  Vi ses på måndagar udda veckor mellan 19-21 med noterna/texterna i högsta hugg.  Ett brett genrespann står på repertoarlistan och fokus ligger på att hitta glädjen i sång så du som gillar att sjunga är varmt välkommen!.  Vi ses i Fjällstugan med start måndag 27/2 kl 19.00!   Vid frågor kontakta Julia Sigblad  julia.sigblad@fjallstugan.se