Kristen i tre rum

Thor-Björn Bastås undervisar om kristen tro. Vad innebär det egentligen att vara en kristen idag? Ska man hålla sin tro privat, eller är tron tänkt att delas med andra? Och hur blir man en troende kristen? Thor-Björn delar här i ett par korta avsnitt med sig av sina tankar om detta ämne.

Del 1 – Religion eller relation?

I detta första avsnitt undervisar Thor-Björn Bastås om kristen tro är relation mer än religion.

Längd: 10 min

Del 2 - Det lilla rummet

Jesus säger att "vi ska komma och vara med honom". Kristendom är en personlig relation med Gud, och i bönen får vi samtala med honom.

Längd: 7 min

Del 3 - Det heliga rummet

Att fira Gudstjänst tillsammans är något som kristna har gjort i alla tider. Men varför firar vi Gudstjänst?

Längd: 4 min

Del 4 - Det offentliga rummet

Jesus bildade ingen inåtvänd sekt, han bildade en utåtriktad församling. Han menade att församlingens uppgift är att finnas i världen och att vara delaktig i den. I en levande kristendom har det också alltid funnits ett starkt engagemang för de sociala frågorna.

Längd: 4 min