Den lilla gruppen

Vi i Andreasförsamlingen på Fjällstugan vill ge möjlighet för den som vill fördjupa gemenskapen och tron tillsammans med andra. Därför finns det olika sorters mindre grupper med lite olika inriktning. Vår målsättning är att ingen som vill ska behöva vara utan den lilla gruppens närhet. Därför är vi också öppna för att försöka skapa nya mindre mötesplatser för dem som önskar. Är du intresserad av det kontakta gärna pastor Gunnel Noreliusson.De grupper som nu finns är:Smågrupper 

Smågrupperna är tänkta att vara en del av den stora församlingsgemenskapen. I dessa Smågrupper träffas ett mindre antal deltagare och delar bön och bibelläsning med varandra varje vecka. Cellgrupp och bönegrupp är andra vanliga namn på en grupp som denna.

Efter gudstjänsten 1 februari är det en samling i kapellet på våning 3. Vi kommer prata om vad vi kan erbjuda dig i Fjällstugan och du kan skriva upp dig för att vara med i "Smågrupp". 

Kontaktperson pastor Gunnel Noreliusson 0730-48 80 88Gemenskapsgrupper

Gemenskapsgrupperna tjänar med praktiska sysslor tre tillfällen om året. Nästan alla medlemmar, och en hel del andra, är med i dessa grupper. En gemenskapsgrupp är en bra väg in i församlingen och få nya bekantskaper i olika åldrar. Dessa grupper träffas inte så många gånger och har lite olika tyngdpunkt på gemenskap beroende på gruppens sammansättning.


Kontaktpersoner

Hanna Harrysson, 0705-15 27 32
Marie Holmer, 0702-39 64 68
Irene Johansen, 0705-29 07 78

Bibelstudium

Onsdagar udda veckor kl 10.00Latmaskarna/lysmaskarna

Arbete och gemenskap för män. Arbetsgemenskap och ibland en inbjuden gäst och en kort andakt.

Måndagar kl 18.00