Fjällstugans Sommarprogram 2019 klart

content/bilder/Sommarprogram 2019/Sommarprogram 2019_tryckt version.jpg

Vår församling, Andreasförsamlingen, har en lång tradition av att presentera ett sommarprogram, som riktar sig till en bred grupp av Vätterbygdens invånare. En del av årets program passar både unga och äldre, samtidigt som det finns andra delar som mer riktar sig mot daglediga. Vår erfarenhet är att många är hemma under sommarperioden och då är Fjällstugan en god mötesplats där man både får lyssna till människors berättelser eller till sång och musik i olika former.
 
Sommarprogrammet startar upp söndagen den 26 maj och efter sedvanlig gudstjänst kl 10.00 så är det dags för premiär kl 18.00 med Gnosjö Gospel som medverkande. En kör som består av ett 45-tal ungdomar. Därefter fortsätter sommarprogrammet varje onsdag kl 15.00 och varje söndag kl 18.00 utöver andra ordinarie inslag i verksamheten, såsom bön varje tisdag kl 10.00 och gudstjänst varje söndag kl 10.00.

Fjällstugans Sommarcafé öppnar onsdag 5 juni och håller öppet varje dag t o m 1 september, kl 14.00 – 20.00. Midsommardagen stängt.
 
I samband med Kristi Himmelfärdshelgen håller Equmeniakyrkan årets kyrkokonferens i Jönköping, torsdag 30 maj – söndag 2 juni. Då är Fjällstugans café öppet som ”mingelcafé” med ett begränsat sortiment. Mingelcaféet är öppet torsd 30 maj – sönd 2 juni kl 14 – 20 samt i anslutning till annonserade program på Fjällstugan.


Av de drygt 60 mötestillfällen som Sommarprogrammet innehåller, vill vi gärna poängtera
några punkter som ofta samlar mycket folk och som betyder att man bör vara på plats i god tid. Ehrling Lundberg & Ten Swedes medverkar söndag kväll den 16 juni. På Midsommarafton medverkar Per-Erik Hallin på kvällens konsert kl 19.00. Biljetter kan beställas via hemsidan eller per telefon 036 – 35 19 60 (kl 10.00 – 12.00).

En blandad kör, Mosaikkören, med ett 65-tal medlemmar medverkar söndagen den 22 juni. Sebastian Johansson, pianist och organist med osedvanlig talang, medverkar söndag den 21 juli. Föräldrarna till Johan Gustafsson, som satt fängslad i Afrika under dramatiska former, berättar om sin vånda onsdag den 31 juli. Lindbergarna återkommer söndag den 4 augusti och den 11 augusti medverkar Corgy Jazzband från Jönköping.

Onsdag den 14 augusti får publiken en berättelse om en minoritetsgrupp i Afrika, ”Albinos”. Monica och Håkan Samuelsson från Vetlanda har deltagit i en spännande expedition då de bestigit Kilimanjaro i Tanzania, 5895 meter ö h.

Söndag 25 augusti är det dags för ”Minns du sången” med Anders Jaktlund, som tillsammans med kör och musiker presenterar en bukett av härliga klassiska kristna sånger. Sommarfinalen svarar i år Evangelistkvartetten för, söndagen den 8 september kl 18.00.

Du kan alltid hitta varje programpunkt under kalendern på hemsidan. Dessutom följer vi löpande upp sommarprogrammet med Notisnytt, både i Jönköpings-Posten och på hemsidan.